לימודי תואר שני ושלישי

העדרויות, כנסים והתמחויות קיץ

יש לקרוא את נוהל נסיעות משתלמים.

כל היעדרות של מלגאים, כולל נסיעות לחופשה ונסיעות ללא השתתפות טכניונית, דורשות אישור היעדרות.

לאחר החתמת כל הגורמים הרלוונטים, יועבר הטופס לאישור ויוחזר חתום ע"י דיקן בית הספר לתארים מתקדמים.

בנסיעות הכרוכות בבקשות להחזר הוצאות, יש לצרף אל אישור ההיעדרות גם טופס בקשה לאישור נסיעה לחו"ל, ולרשום את מקורות המימון לנסיעה.
על טופס זה יש להחתים את המנחה על חלקו במימון.
לתשומת לבכם, גם הפקולטה משתתפת בהוצאות נסיעה במידה שמדובר על הצגת מאמר או פוסטר.
עבור משתלמים פנימיים, הפקולטה תממן 400$ להצגת מאמר ו-200$ להצגת פוסטר
עבור משתלמים חיצוניים, הפקולטה תממן 200$ להצגת מאמר ו-100$ להצגת פוסטר.

השתתפות הפקולטה היא אחת לשנה.
יש לציין גם את השתתפות הפקולטה על גבי הטופס.

מימוש קרן קשרי מדע – דוקטורנטים יכולים גם לממש כספים מקרן קשרי המדע שלהם באמצעות הטופס הזה.

אם זכיתם במלגה המקנה השתתפות בנסיעה, אנא מלאו את הטופס המתאים מבין הטפסים הזמינים באתר בית הספר.

בעת הגשת הבקשה, יש לוודא שכל הטפסים הרלוונטים נמצאים:

  • טופס אישור היעדרות מלגאים חתום
  • טופס בקשה לאישור נסיעה לחו"ל
  • מכתב מהמנחה התומך בנסיעה
  • עמוד ראשון של המאמר
  • הזמנה לכנס
  • טופס מימוש כספים מקרן קשרי מדע – במידה ויש

השתתפות בית הספר בנסיעה – ניתן גם לבקש את השתתפות בית הספר בנסיעה באמצעות טופס בקשה, טופס זה יש להגיש לאחר שקיבלתם אישור לנסיעה מלשכת מנל"מ (כלומר בדיעבד).

מידע נוסף זמין עבורכם באתר בית הספר .

יש להגיש את כל המסמכים רכזת תארים מתקדמים בפקולטה כחודש לפני מועד הנסיעה.

התמחויות קיץ

סטודנטים המבקשים לצאת להתמחות קיץ צריכים למלא טופס בקשה להיעדרות מלגאים ולצרף אליה מכתב המתייחס למטרת ההתמחות.
במכתב יש לציין האם בתקופת ההתמחות אתם מבקשים לעצור את המלגה או לא.
בחודשים אוגוסט וספטמבר אין חיוב של שכר לימוד. אם התמחות הקיץ גולשת לחודשים יולי ואוקטובר, וההתמחות קשורה אל המחקר שלכם, תוכלו לבקש פטור משכר לימוד.
על הבקשה יש להחתים את המנחה.
בשובכם מההתמחות, עליכם להצהיר בכתב על חזרה לפעילות אקדמית. את המייל נא לשלוח אל רכזת תארים מתקדמים.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email