לימודי תואר שני ושלישי

מסלול ישיר לדוקטורט

יש לקרוא המידע המופיע באתר בית הספר לתארים מתקדמים.

משתלמים מצטיינים למגיסטר יכולים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט אם הם עומדים בדרישות בית-הספר לתארים מתקדמים (ובפרט ציון ממוצע 90 ומעלה), נושא המחקר שלהם מתאים לדוקטורט, הם התקדמו במחקר במידה רבה המצדיקה מעבר למסלול הישיר (למשל מאמריהם התפרסמו בכנסים או בעיתונים), והמנחה תומך.
בקשת המעבר תכלול:

  • 1. טופס ריכוז פרטים למועמדות לדוקטורט וישיר לדוקטורט.
  • 2. מכתב קצר עם פרטי המועמד, ובקשתו למעבר למסלול הישיר.
  • 3. הצעת מחקר חדשה, המתארת את המחקר שכבר נעשה, את המתוכנן למסלול הישיר, והמתאימה לדוקטורט.
  • 4. הסבר על המחקר ומדוע מתאים לישיר לדוקטורט (במסגרת הצעת המחקר, או כמסמך נפרד).
  • 5. שני טפסי הערכה למועמד לתואר דוקטור למילוי בידי שני ממליצים (באנגלית לממליצים בחו"ל) – יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים.
  • 6. שני מכתבי המלצה משני ממליצים – יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים (מומלץ שאחד מהם יהיה המנחה, והשני חבר סגל (לא בהכרח בטכניון) או חוקר בכיר אחר המכיר את עבודת המחקר).
  • 7. במידה שטרם התקבלו מאמרים לפרסום אך יש מאמר שנשלח או הוכן למשלוח, יש צורך בשלושה מכתבי המלצה, ועליהם להתייחס למאמר שטרם פורסם: רמתו, ודעת הכותב על אפשרות קבלתו לפרסום.
  • 8. קורות חיים ורשימת פרסומים (מומלץ לצרף גם את המאמרים).
  • 9. תדפיסי ציונים של תואר ראשון ושני.
  • 10. אישור על ביצוע הסמינר. הנחיות לפרסום סמינר זמינות כאן

 

ועדת תארים מתקדמים תדון בבקשה יחד עם בקשות הקבלה לדוקטורט. אישור סופי יתקבל מבית-הספר לתארים מתקדמים.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email