לימודי תואר שני ושלישי

הצעות מחקר למגיסטר

הגשת הצעת מחקר למגיסטר נועדה לאשר את נושא המחקר של הסטודנט ואת מינוי המנחה.

בוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי נדרשים בדרך-כלל להגישה תוך שני סמסטרים מתחילת הלימודים, ובוגרי תואר ראשון תלת שנתי נדרשים להגישה תוך שלשה סמסטרים, חיילים בשירות חובה נדרשים להגישה תוך ארבעה סמסטרים.

ייתכנו מקרים בהם הצעת המחקר מוגשת כחלק מתהליך ההרשמה.

מומלץ שמשתלמים שהתקבלו ללימודי מגיסטר ינצלו את חובות לימוד הקורסים בסמסטר הראשון ללימודיהם להרחבת אופקיהם ולבחינת התעניינותם בנושאים אפשריים למחקר (ושימשיכו בכך כל עוד לא הגישו הצעת מחקר). במקביל כדאי ליצור קשר עם מנחים אפשריים לבחינת דרישותיהם, ולקבלת מידע על נושאי מחקר אפשריים (תוכלו למצוא את רשימת חברי הסגל ונושאי המחקר באתר הפקולטה).

שימו לב: מומלץ לא לדחות את תחילת חיפוש המנחה לסוף פרק הזמן המוקצב, היות שתהליך ההסכמה על ההנחיה ,כמו גם כתיבת הצעת המחקר, עשויים לקחת מספר חודשים. על המנחה להיות חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב (במקרים יוצאי דופן במיוחד ניתן להתייעץ מראש עם המרכז).

על הצעת המחקר לכלול:
1. שם נושא המחקר (בעברית ובאנגלית) + טופס אישור נושא מחקר
2. הקדמה המתארת את הרקע המדעי, הספרות, ועבודות דומות
3. מטרות העבודה ופירוט השאלות עליהן תנסה העבודה לענות (למשל, השערות שייבדקו, תוכניות שייכתבו, וכו'), ציון העניין בעבודה וחשיבות ביצועה
4. פירוט תוצאות חלקיות, במידה שכבר הושגו
5. האמצעים: מחשב, תוכניות, שפות וכו' (בפרוייקט), או טכניקות ואלגוריתמים (במחקר)
6. ביבליוגרפיה
7. יש לפרט כך שקורא שאינו מבין דבר בתחום המחקר עדיין יוכל להבין במה עוסק התחום ומה אתה מתכוון לחקור

אורך ההצעה הוא לפחות שני עמודים ועד כ-10 עמודים, בהתאם לשיקול דעתו של המנחה.

יש לצרף על דף נפרד את שם נושא המחקר בעברית ובאנגלית.

רוב המנחים דורשים שהצעת המחקר תיכתב ב-LaTeX באנגלית.

שימו לב – ההצעה שלכם צריכה לעבור אישורים פקולטיים ולכן יש להגיש אותה בפקולטה כשבוע לפני מועד ההגשה לבית הספר.

יש לשלוח בדוא"ל למרכזת תארים מתקדמים עותק אלקטרוני של הצעת המחקר (בקובץ PDF), ובמידה שאחד המנחים המיועדים אינו חבר סגל בפקולטה, יש לבקש ממנו לשלוח קורות-חיים כקובץ PDF למרכזת תארים מתקדמים.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email