סמינרים הדורשים אישור מקדים

236832 – סמינר בתכנות מקבילי
פרופ' ארז פטרנק

236803 – סמינר במדעי המחשב 3
Group testing and Learning from Membership Queries
פרופ' נאדר בשותי
https://graduate.cs.technion.ac.il/wp-content/uploads/2024/03/236803.pdf

236839 – סמינר במערכות לומדות וכשלונותיהן
פרופ' ניר רוזנפלד
https://graduate.cs.technion.ac.il/syllabus_failml.pdf

236001 – מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב
פרופ' בני קימלפלד
טופס לרישום מול המרצה https://forms.office.com/r/64re8gfBHH

236610 – נושאים מתקדמים במדעי המחשב 10
פרופ' מיכאל אלעד
https://elad.cs.technion.ac.il/236610-diffusion-models/

236667 – נושאים מתקדמים במערכות לומדות והתנהגות אנושית ה+ת
פרופ' ניר רוזנפלד
https://www.cs.technion.ac.il/he/courses/all/123/236667.pdf

236833 -סמינר באוטומטים ושפות פורמליות
פרופ' שאול אלמגור
https://webcourse.cs.technion.ac.il/236833/Winter2023-2024/

236803 – סמינר במדעי המחשב 3
פרופ' הילה פלג
https://www.cs.technion.ac.il/he/courses/all/123/236803.pdf

236802 – סמינר במדעי המחשב 2
פרופ' בני קימלפלד
https://www.cs.technion.ac.il/he/courses/all/222/236802.pdf

236004 – נושאים נבחרים בטרנספורמרים (ניתן לרישום רק מילוי הטופס באתר ה webcourse ולאחר קבלת אישור רשמי מהמרצה).
פרופ' שוסטר אסף
https://www.cs.technion.ac.il/he/courses/all/123/236004.pdf

236813 – סמינר באלגוריתמים
פרופ' הדס שכנאי
https://www.cs.technion.ac.il/he/courses/all/123/236813.pdf

236825 – סמינר באלגוריתמים מבוזרים
פרופ' חגית עטיה
https://www.cs.technion.ac.il/he/courses/all/123/236825.pdf

48100 – אמינות במערכות לומדות
פרופ' יניב רומנו
https://docs.google.com/document
הרשמה לקורס בקישור