לימודי תואר שני ושלישי

מדור מסיימים

יש לקרוא את המידע המופיע באתר בית הספר.

בניין הפקולטה למדעי המחשב

עליכם להקפיד על הגשת החיבור לבית הספר במועד המצוין בתדפיס, ועל כן יש להתחיל את תהליך הסיום הפנימי בפקולטה מבעוד מועד.

אם הנכם מבקשים לדחות את מועד ההגשה, אנא עשו זאת באמצעות:

בשני המקרים יש להחתים את המנחה.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email