לימודי תואר שני ושלישי

מידע כללי לסטודנט החדש

אנשי קשר רלוונטיים

 • מרכזת תארים מתקדמים: לימור גינדין, טלפון: 4226
 • מרכז תארים מתקדמים – פרופ' גיל ברקת (רצוי לפנות לפרופ' ברקת בשעת הקבלה השבועית שלו, ימי ב' 14:30-15:30, חדר 430).

מרכזות הוראה:

זכאות למשרד ומחשב נייד

משתלמים לתואר גבוה שהינם מלגאים זכאים להקצאת עמדת עבודה בפקולטה. השיבוץ מתבצע על-ידי רכזת תארים מתקדמים.

הזכאות בתוקף כל עוד נמשכת המלגה. עם הפסקת המלגה, יש לפנות את עמדת העבודה בתיאום מול רכזת תארים מתקדמים.

מפתחות יש לקחת ולהחזיר מאחראי הבניין, יניב אבוטבול, חדר 203.

משתלמים לתואר גבוה שהינם מלגאים זכאים למחשב נייד אותו יש להחזיר בסיום הלימודים.

ישלח אליכם מייל בנוגע לבחירת המחשב סמוך לתחילת הסמסטר.

חשבונות מחשב

כל משתלם מקבל שלושה חשבונות מחשב:

 • חשבון מחשב טכניוני על מחשב tx (או בשמו האחר techunix) – מקנה כתובת דוא"ל מהצורה username technion.ac.il.
 • חשבון מחשב פקולטי על מחשב csd – מקנה כתובת דוא"ל מהצורה username@cs.technion.ac.il.
 • חשבון מחשב פקולטי על מחשבי Windows.

חובה עליכם לפתוח את כל החשבונות הללו, ולקרוא דוא"ל בשני חשבונות הדוא"ל. ניתן לבצע forward של דוא"ל מאחד מהם לשני, או למקומות אחרים.

יש לפתוח את החשבון הטכניוני על-פי ההנחיות שקיבלתם עם קבלתכם ללימודים, ועל פיהן תוכלו גם לבחור את שם המשתמש. פתיחת החשבון הטכניוני נעשית בדף חשבונות מחשב שבאתר אגף למיחשוב ומערכות מידע.

שני החשבונות האחרים ייפתחו לקראת תחילת לימודיכם עם אותו שם משתמש כמו של החשבון הטכניוני. קבלת הסיסמאות שלהם תיעשה במעמד קבלת המחשב למלגאים, או אצל רכזת תארים מתקדמים בפקולטה עבור משתלמים שאינם מלגאים.

בבקשות ובעיות בנושאי מיחשוב יש לפתוח תקלה במערך ה-helpdesk הפקולטי הנמצא בדף שירותי מיחשוב באתר הפקולטה. בבקשות ובעיות בנושאי מיחשוב בחשבון הטכניוני יש לפנות ל-helpdesk הטכניוני.

מדבקה לרכב וכניסה לחניון התת קרקעי בבניין טאוב

משרד אישורי כניסה ממוקם בבניין צ'רצ'יל קומת קרקע (קומה 1-), ברחבה הפנימית של הבניין (חצר פאטיו).
טלפון לבירורים: 04-8293590, פקס: 04-8293591, דוא"ל.

סטודנטים חדשים יכולים להציג את מכתב האישור העקרוני לקבלת מלגה על מנת להוכיח את זכאותם למדבקה.

בחניון הפקולטי רשאים לחנות רק מלגאים שהינם דוקטורנטים אחרי בחינת מועמדות, דוקטורנטים שהינם מרצים, ומתרגלים אחראיים בקורסים גדולים.

כרטיס כניסה לבניין וגישה למעבדות

הכניסה לפקולטה בסופי שבוע, ולאחר השעה 19:30 בימי חול, היא באמצעות העברת כרטיס כניסה מגנטי בקומה 2 או בחניון. זוהי גם צורת הכניסה למעבדות הפקולטה (יש לפנות אל מהנדס המעבדה).

הכרטיסים מתעדכנים אוטומטית בתחילת סמסטר בהתאם לרישומי הטכניון, סטודנט שלא מצליח להיכנס, שיפנה אל לימור גינדין.

ניתן לקבל מדני לייפר, אחראי מערכת חשמל ובקרת מבנה, גם כרטיס זמני לכניסה, עד לקבלת תעודת הסטודנט.

מטבחונים, מועדונים, מעבדה כללית

בכל קומת משרדים יש מטבחון. המטבחונים בקומות 2-4נעולים לעיתים; מפתח אפשר לקבל אצל אחראי בניין.
בקומות 3 ו-5 יש מיקרוגל (בקומה 5 המטבחון נמצא בצד המזרחי של המסדרון. מיקרוגל נוסף נמצא בחדר המורים באותה קומה). בחדר המורים שבקומה 5 ישנה מכונת אספרסו. בין השעות 15:00 ל-15:30 נמכרות קפסולות קפה עבור המכונה, וכן מוגשות עוגיות. מועדון המשתלמים נמצא בקומה 2, חדר 226.

הכניסה למועדון מתבצעת באמצעות קורא כרטיס קירבה. התאמת הכרטיס המגנטי מתבצעת בחדר הבקרה בקומת כניסה (חדר 006 אצל דני לייפר, אחראי בקרת מבנה הפקולטה).

תאורה, מיזוג וטלפון

בחדרים מותקנת מערכת תאורה ומיזוג הנשלטת על-ידי מתג מרכזי. המתג מותקן מעל גלאי התנועה. מצביו הם:

 • מצב 0 – תמיד כבוי
 • מצב 1 – התאורה והמיזוג נשלטים על-ידי המתגים הספציפיים
 • מצב אמצעי – הפעלה תלויה בגלאי התנועה (ברוב החדרים המתג נעול על מצב זה). אם תוך כ-15 דקות אין תנועה בחדר – יכבו האור והמיזוג. נא לשים לב – מתג המיזוג רק מאפשר את פעולת יחידת המיזוג הסמוכה.

הטלפון בכל חדר משמש הן לשיחות פנים-טכניוניות (4 ספרות), הן לשיחות חוץ. לביצוע שיחת חוץ יש לחייג 9, ואז לחייג את המספר הרצוי. על מנת להתקשר מטלפון חיצוני לשלוחה טכניונית יש לחייג לפני 4 הספרות של השלוחה את הספרות 829 או 077887 ולאחריו השלוחה ב-4 ספרות.

דואר ופקס

לרשותכם שני מכשירי פקס לשימוש כללי. הראשון ממוקם במזכירות הפקולטה: בחדר המדפסות שליד מזכירות הפקולטה (חדר 504) ומספרו 3900 (מספר חוץ-טכניוני: 04-8293900). השני ממוקם בחדר 555 ומספרו 4872.
הודעות פקס נכנסות הממוענות אליך – רצוי להפנותן למכשיר הראשון, משום שהודעות המתקבלות במכשיר זה מחולקות לתאי הדואר בהתאם לנמען.

תיבות דואר מוקצות לסטודנטים המלגאים בקומה 5.

התיבות מסודרות על-פי-רוב בסדר אלפביתי, אך בכל מקרה ישנה טבלה על לוח-המודעות שליד מכלול התיבות בה ניתן למצוא תיבות לפי שם.

לתיבתכם יישלחו מסמכים רשמיים שונים של הטכניון, כגון תלושי משכורת וחשבונות מלגה, ויתר התכתובת הפנים-טכניונית.

עזרי לימוד והוראה

 • ציוד משרדי – ניתן לאסוף במזכירות (חדר – 546, קומה 5, מאחורי תיבות הדואר): טושים מחיקים, דפים משובצים, דפדפות, חוצצים, מהדק וסיכות, עטים בצבעים שונים, ניילוניות, מעטפות ועוד.
 • לוחות מידע – במזכירות שבקומה 5 ניתן לקבל לוחות מידע שונים, כגון לוח משרדים וטלפונים, רשימה שמית של תאי הדואר, לוח שנה אקדמית וכיוצא באלה.
 • שכפולים – מעל 100 עותקים ממסמך מסוים – יש לשכפל דרך יחידת השכפול של הטכניון: נא לפנות למזכירת הפקולטה מאיה סידיס במזכירות שבקומה 5.
  לשכפול 100 עותקים ומטה – יש לפנות באמצעות המתרגל האחראי בקורס לברכה כהן בחדר 034.
 • מדפסות – בכל קומה יש לפחות חדר מדפסות אחד או עמדת מדפסות במסדרון .המדפסות משמשות גם כמכונות צילום וסריקה.
הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email