לימודי תואר שני ושלישי

מידע כללי לסטודנטים חדשים

אנשי קשר רלוונטיים

זכאות למשרד ומחשב נייד

משתלמים לתואר גבוה שהינם מלגאים זכאים להקצאת עמדת עבודה בפקולטה. השיבוץ מתבצע על-ידי מרכזת תארים מתקדמים.

הזכאות בתוקף כל עוד נמשכת המלגה. עם הפסקת המלגה, יש לפנות את עמדת העבודה בתיאום עם מרכזת תארים מתקדמים.

מפתחות יש לקחת ולהחזיר מאחראי הבניין, יניב אבוטבול, חדר 203.

משתלמים לתואר גבוה שהינם מלגאים זכאים למחשב נייד אותו יש להחזיר בסיום הלימודים.

דוא"ל בנוגע לבחירת המחשב יישלח אליכם בסמוך לתחילת הסמסטר.

חשבונות מחשב

כל משתלם מקבל שלושה חשבונות מחשב:

 • חשבון מחשב טכניוני על שרת tx (או techunix) – מקנה כתובת דוא"ל מהצורה
  username@campus.technion.ac.il.
 • חשבון מחשב פקולטי על שרת יוניקס – CSM – מקנה כתובת דוא"ל מהצורה username@cs.technion.ac.il.
 • חשבון מחשב פקולטי על מחשבי Windows ב-domain TD-CSF

חובה עליכם לפתוח את כל החשבונות הללו, ולקרוא דוא"ל בשני החשבונות – הטכניוני ויוניקס פקולטי. ניתן לבצע העברה של דוא"ל מאחד מהם לשני, או למקומות אחרים.

יש לפתוח את החשבון הטכניוני על-פי ההנחיות שקיבלתם עם קבלתכם ללימודים, ועל פיהן תוכלו גם לבחור את שם המשתמש. פתיחת החשבון הטכניוני נעשית בדף חשבונות מחשב שבאתר אגף למיחשוב ומערכות מידע.

שני החשבונות האחרים ייפתחו לקראת תחילת לימודיכם עם אותו שם משתמש כמו של החשבון הטכניוני. קבלת הסיסמאות שלהם תיעשה במעמד קבלת המחשב למלגאים, או אצל מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה עבור משתלמים שאינם מלגאים.

בבקשות ובעיות בנושאי מחשוב יש לפתוח קריאת תקלה במערך ה-helpdesk הפקולטי הנמצא בדף שירותי מיחשוב באתר הפקולטה. בבקשות ובעיות בנושאי מיחשוב בחשבון הטכניוני יש לפנות ל-helpdesk הטכניוני.

רשימות תפוצה

הפקולטה משתמשת ברשימות התפוצה הבאות כדי לשלוח הודעות רלוונטיות ללומדים במסלולים השונים.

רשימת תפוצה לסטודנטים לתואר שני

רשימת התפוצה נקראת cs-msc@listserv.technion.ac.il

קישור להרשמה לרשימת התפוצה
http://listserv.technion.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=CS-MSC-L

יש להירשם באמצעות חשבון טכניוני.

רשימת תפוצה לסטודנטים לתואר שלישי

רשימת התפוצה נקראת cs-phd@listserv.technion.ac.il

קישור להרשמה לרשימת התפוצה
http://listserv.technion.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=CS-PHD-L

יש להירשם באמצעות חשבון טכניוני.

אתר אישי לסטודנטים לתארים מתקדמים

הפקולטה מאפשרת ומעודדת סטודנטים להקים אתר אישי בהם יציגו רשימת פרסומים, מידע על מחקרם ועוד.

את האתר ניתן להקים במסגרת רשת אתרי וורדפרס (WordPress) שהפקולטה מציעה.

כדי להקים אתר כזה  יש לפתוח קריאה ב-Helpdesk הפקולטי, לציין שם מלא, שם משתמש פקולטי וכתובת אימייל (אליו תישלח הודעה על פתיחת האתר והסבר איך לגשת לאתר).

פרטים נוספים ניתן למצוא בדף הסבר.

כניסה לטכניון ולחניון בניין טאוב

משרד אישורי כניסה ממוקם בבניין צ'רצ'יל קומת קרקע (קומה 1-), ברחבה הפנימית של הבניין (חצר פאטיו). טלפון לבירורים: 04-8293590, פקס: 04-8293591, דוא"ל.

סטודנטים חדשים יכולים להציג את מכתב האישור העקרוני לקבלת מלגה כדי להוכיח את זכאותם למדבקה.

בחניון הפקולטי רשאים לחנות רק מלגאים שהינם דוקטורנטים אחרי בחינת מועמדות, דוקטורנטים שהינם מרצים, ומתרגלים אחראיים בקורסים גדולים.

כרטיס כניסה לבניין וגישה למעבדות

הכניסה לפקולטה בסופי שבוע, ולאחר השעה 19:00 בימי חול, הינה באמצעות העברת כרטיס כניסה מגנטי בקומה 2 או בחניון. זהו גם אופן הכניסה למעבדות הפקולטה (יש לפנות אל מהנדס המעבדה).

הכרטיסים מתעדכנים אוטומטית בתחילת כל סמסטר בהתאם לרישומי הטכניון. במקרה של בעיה בכניסה, יש לפנות אל:

מטבחונים, מועדון משתלמים

בכל קומת משרדים יש מטבחון. המטבחונים בקומות 2-4 נעולים לעתים וניתן לקבל מפתח אצל אחראי הבניין (חדר 213).

בקומות 2-5 יש מיקרוגל. בחדר המורים שבקומה 5 ישנה גם מכונת אספרסו. בין השעות 15:00 ל-15:30 נמכרות קפסולות קפה עבור המכונה, ומוגשות עוגיות.

מועדון המשתלמים נמצא בקומה 2, בחדר 226. הכניסה למועדון מתבצעת באמצעות קורא כרטיס קירבה.

תאורה, מיזוג וטלפון

בחדרים מותקנת מערכת תאורה ומיזוג הנשלטת על-ידי מתג מרכזי. המתג מותקן מעל גלאי התנועה ומצביו הם:

 • מצב 0 – תמיד כבוי
 • מצב 1 – התאורה והמיזוג נשלטים על-ידי המתגים הספציפיים
 • מצב אמצעי – הפעלה תלויה בגלאי התנועה (ברוב החדרים המתג נעול על מצב זה). אם תוך כ-15 דקות אין תנועה בחדר – יכבו האור והמיזוג. נא לשים לב – מתג המיזוג מאפשר רק את פעולת יחידת המיזוג הסמוכה.

הטלפון בכל חדר משמש הן לשיחות פנים-טכניוניות (4 ספרות), הן לשיחות חוץ. לביצוע שיחת חוץ יש לחייג 9, ואז לחייג את המספר הרצוי. כדי להתקשר מטלפון חיצוני לשלוחה טכניונית יש לחייג לפני 4 הספרות של השלוחה את הספרות 829 או 077887 ולאחריהם מספר השלוחה ב-4 ספרות.

דואר ופקס

תיבות דואר מוקצות לסטודנטים המלגאים בקומה 5. התיבות מסודרות על-פי-רוב בסדר אלפביתי וניתן להיעזר בטבלה אלפביתית התלוייה על לוח-המודעות מול קיר התיבות. לתיבתכם יישלחו מסמכים רשמיים שונים של הטכניון, כגון תלושי משכורת וחשבונות מלגה, ויתר התכתובת הפנים-טכניונית.

לרשותכם מכשיר פקס לשימוש כללי הממוקם חדר המדפסות הסמוך למזכירות הפקולטה (חדר 504) ומספרו 3900 (מספר חוץ-טכניוני: 04-8293900), והודעות פקס נכנסות הממוענות אליכם והמתקבלות במכשיר זה מחולקות לתא הדואר של הנמען.

עזרי לימוד והוראה

 • ציוד משרדי – ניתן לאסוף במזכירות (חדר 546, קומה 5, מאחורי תיבות הדואר): טושים מחיקים, דפים משובצים, דפדפות, חוצצים, מהדק וסיכות, עטים בצבעים שונים, ניילוניות, מעטפות ועוד.
 • לוחות מידע – במזכירות שבקומה 5 ניתן לקבל לוחות מידע שונים, כגון לוח משרדים וטלפונים, רשימה שמית של תאי הדואר, לוח שנה אקדמית וכיוצא באלה.
 • שכפולים – שכפול של יותר מ-100 עותקים יתבצע ביחידת הדפוס של הטכניון: יש לפנות למזכירת הפקולטה מאיה סידיס במזכירות שבקומה 5. שכפול של פחות מ-100 עותקים: יש לפנות באמצעות המתרגל האחראי בקורס לקרן-אור כהן בחדר 034.
 • מדפסות – בכל קומה יש לפחות חדר מדפסות אחד או עמדת מדפסות במסדרון. חלק המדפסות משמשות גם כמכונות צילום וסריקה. פרטים לגבי שימוש במדפסות בדף שירותי מיחשוב באתר הפקולטה.
הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email