לימודי תואר שני ושלישי

מסלול ישיר לדוקטורט

יש לקרוא את המידע המופיע באתר בית הספר לתארים מתקדמים.

משתלמים מצטיינים למגיסטר יכולים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט אם הם עומדים בדרישות בית-הספר לתארים מתקדמים (ובפרט ציון ממוצע 90 ומעלה), נושא המחקר שלהם מתאים לדוקטורט, הם התקדמו במחקר במידה המצדיקה מעבר למסלול הישיר (למשל מאמריהם התפרסמו בכנסים או בעיתונים), והמנחה תומך בבקשתם.

בקשת המעבר תכלול:

  • טופס ריכוז פרטים (Word) למועמדות למסלול ישיר לדוקטורט.
  • מכתב קצר עם פרטי המועמד, ובקשתו למעבר למסלול הישיר.
  • הצעת מחקר חדשה, המתארת את המחקר שכבר נעשה ואת המחקר המתוכנן למסלול הישיר.
  • הסבר על המחקר ומדוע הוא מתאים למסלול ישיר לדוקטורט (במסגרת הצעת המחקר, או כמסמך נפרד).
  • שני טפסי הערכה (Word) למועמד לתואר דוקטור, שימולאו על-ידי חבר סגל באקדמיה או איש תעשייה בכיר (בעל PhD), יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה.
  • שני מכתבי המלצה יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים . על אחד המכתבים להיכתב ע"י המנחה ( הראשי, אם יש יותר ממנחה אחד), והשני על-ידי חבר סגל (לא בהכרח מהטכניון) או חוקר בכיר אחר המכיר את עבודת המחקר.
  • אם טרם התקבלו מאמרים לפרסום , נדרש מאמר שנשלח או הוכן למשלוח. במקרה זה נדרשים שלושה מכתבי המלצה ממומחים בתחום ( מהם לפחות אחד בלתי תלוי במנחה) המתייחסים לרמת המאמר אשר טרם פורסם וסבירות קבלתו לפרסום.
  • קורות חיים ורשימת פרסומים (מומלץ לצרף גם את המאמרים).
  • תדפיסי ציונים של תואר ראשון ושני.
  • אישור על ביצוע הסמינר. הנחיות לפרסום סמינר זמינות כאן

ועדת תארים מתקדמים תדון בבקשה יחד עם בקשות הקבלה לדוקטורט. אישור סופי יתקבל מבית-הספר לתארים מתקדמים.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email