לימודי תואר שני ושלישי

סמינרי תזה ומעבר לישיר

סמינרי תזה ומעבר לישיר

לקראת סיום המחקר למגיסטר ודוקטורט יש לקיים סמינר המתאר את נושא המחקר ותוצאותיו. כמו כן, יש לקיים סמינר לפני בקשת מעבר למסלול הישיר לדוקטורט. יש לתאם את מועד הסמינר עם מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, ובהסכמת המנחה, ומומלץ לדלג על מועדים בהם נקבעו כבר אירועים/הרצאות/סמינרים אחרים כפי שהם מופיעים באתר הפקולטה.

 • שימו לב: יש למלא את תנאי קיום הסמינר במלואם על-פי ההנחיות להלן, ואי-עמידה בהם עלולה לחייב חזרה על קיום הסמינר.
 • הנחיות בית-הספר לתארים מתקדמים לפרסום והפצת הרצאה סמינריונית.
 • תפוצה פקולטית: יש להוריד ולערוך את פרטי הסמינר בתבנית זאת:
 • המידע הנוכחי בסעיפי התבנית הוא להדגמה בלבד ויש להחליפו בפרטי הסמינר הנוכחי ולערוך אותה בעזרת עורך פשוט כגון: vi, Emacs, Notepad ולא MS-Word.
 • יש למלא את כל שדות הקובץ בפרטי הסמינר המיועד ואת התקציר יש לערוך כך שהשורות יהיו מלאות, ללא שבירת שורה אקראית, ולהקפיד על פסקאות שלמות עם שורת רווח לבן ביניהן (למעט בתקציר בעל פסקה אחת שלמה).
 • בהגדרת התואר יש לציין תואר שני – msc – או תואר שלישי – phd, ובשום אופן לא לציין ישיר – direct!
 • בשורת הנושא באנגלית יש לכתוב את נושא הסמינר באותיות גדולות/קטנות (אות גדולה בראש מילה).
 • החל מתקופת הקורונה ועד להודעה חדשה ניתן יהיה להעביר סמינרים גם באופן מקוון באמצעות Zoom – באמצעות החשבון והסיסמא הטכניוניים, נא לפתוח קישור חדש לפגישה בזום הטכניוני (לבחור "Sign in"), ואין צורך בהוספת סיסמת כניסה לקישור לפגישה. יש לתאם מראש את מועד הסמינר עם המנחה ובתבנית הסמינר לעיל יש לכלול את הקישור לפגישת הזום.
 • מומלץ לבדוק בדף אירועי הפקולטה אם מתקיים סמינר אחר באותו יום ובאותה שעה.
 • לקיום הסמינר באופן משולב יש לתאם חדר עם רכזות תארים מתקדמים אנה קליינר ושרון אמונה ולהוסיף את מספר החדר לשורת המיקום אחרי מספר הפגישה, לדוגמא: Taub 301 &
 • נא לשלוח את קובץ התבנית לאנה קליינר ושרון אמונה  כדי שתעדכן את המערכת. המערכת מוסיפה את הסמינר לרשימת ההרצאות באתר הפקולטה (תוך עד חצי שעה), ושולחת לתפוצת CS-GRAD-SEMINARS-L (הכוללת סגל, משתלמים למגיסטר ודוקטורט, מרכזת תארים מתקדמים, רשימת התפוצה הטכניונית seminar.technion@gmail.com וכל מי שרוצה להצטרף לרשימה), 3 ימים לפני ההרצאה עבור סמינר מגיסטר, ועבור סמינר דוקטורט הוא יישלח 14 ו-3 ימים לפני ההרצאה.
 • נא לשלוח את קובץ התבנית להפצת הסמינר לפחות שבועיים לפני מועד ההרצאה ועבור סמינרים לתואר שלישי מומלץ מאוד לשלוח יותר משבועיים לפני המועד כדי להימנע מהפצת דוא"ל שגוייה.
 • המערכת אינה שולחת תזכורות ביום ההרצאה, ואתם מתבקשים גם כן לא לשלוח תזכורות בתפוצה רחבה.
 • הסמינר יופיע גם בלוח הסמינרים הטכניוני מספר שעות לאחר הופעתו באתר הפקולטה.
 • מודעה על הסמינר תתפרסם בלוח הסמינרים בקומה 5 בבניין טאוב ובמסך האירועים בקומת הכניסה לבניין.
 • אין צורך בפעולות פרסום נוספות למצויין לעיל.

סמינר ישיר לדוקטורט: בנוסף לתפוצה הפקולטית, יש להפיץ גם לממליצים. סמינר מעבר לישיר יופץ כסמינר לתואר שני (הרצאה סמינריונית למגיסטר).

סמינרי תזה (למגיסטר ולדוקטורט): יש לקיים את סמינר התזה לפחות שבועיים לפני הגשת החיבור ועד שנה לפני הגשת החיבור. מומלץ לקיים את הסמינר כחודשיים לפני מועד ההגשה כדי למנוע בעיות של הרגע האחרון.

בנוסף לתיאום עם המנחה, יש לתאם את ההרצאה הסמינריונית עם מרכזת תארים מתקדמים לפחות שבועיים לפני ההרצאה לצורך שריון חדר.

מומלץ לתת את ההרצאה במשך סמסטר חורף או סמסטר אביב (ולא בקיץ – אז חלק מחברי הסגל, ולעתים גם המנחה, אינם זמינים).

כדי לחסוך בעיות של הרגע האחרון, כדאי לקיים את ההרצאה הסמינריונית לפחות חודשיים לפני הגשת החיבור.

הנחיות מיוחדות לתקופת קורונה:

בתקופת קורונה הסמינרים יועברו באופן מקוון באמצעות Zoom – יש לפתוח קישור לפגישה בזום הטכניוני (לבחור "Sign in"), ואין צורך בהוספת סיסמת כניסה לקישור לפגישה. יש לתאם מראש את מועד הסמינר עם המנחה ובתבנית הסמינר יש לכלול את הקישור לפגישת הזום כמיקום. לקיום הסמינר באופן משולב יש לתאם חדר עם רכזות תארים מתקדמים אנה קליינר ושרון אמונה.

הערות נוספות

 1. נא לבדוק עם המנחה לפני ההפצה שהמועד מתאים למנחה, ואין לשנות המועד לאחר ההפצה.
 2. מומלץ לבדוק בדף אירועי הפקולטה אם מתקיים סמינר אחר באותו יום ובאותה שעה.
 3. אם בכל זאת השתנה מועד ההרצאה ו/או פרטים אחרים, אנא שלחו שוב לאנה קליינר ושרון אמונה  עם הסבר שמדובר בעדכון הודעה קיימת. מערכת האתר לא תשלח הודעה נוספת ובמקרה של שינויים אתם יכולים לשלוח מכתב עדכון בעצמכם ל-CS-GRAD-SEMINARS-Llistserv.technion.ac.il.
 4. ההודעה המופצת בתפוצה פקולטית ובאתר הפקולטה תופיע תחת שמכם כפי שמופיע באתר. אם השם השתנה או שאינו מופיע ברשימת המשתלמים, נא לפנות אל אנה קליינר ושרון אמונה  לבקשת עדכון באתר (לפני ההפצה).
 5. כדי לבדוק אם המערכת קלטה את הודעתכם, בדקו בדף הפקולטה תחת הרצאות אם מופיעה הודעה על הרצאתכם. אם ההודעה מופיעה, הדואר האלקטרוני בתפוצה פקולטית יישלח אוטומטית 3 ימים עבור סמינר מגיסטר ו-14 ו-3 ימים עבור סמינר דוקטורט לפני מועד ההרצאה כאמור לעיל.
 6. כדי לאפשר תיקון ושינוי של הרגע האחרון, ולפני שיישלח הדואר האלקטרוני (עבור סמינר מגיסטר וישיר האימייל יישלח 3 ימים לפני ההרצאה ועבור סמינר דוקטורט הוא יישלח 14 ו-3 ימים לפני ההרצאה) יש לשלוח את התבנית להפצת הסמינר כשבועיים לפני מועד ההרצאה עבור סמינרים לתואר שלישי רצוי לשלוח יותר משבועיים לפני המועד כדי להימנע מהפצת דוא"ל שגוייה. 
 7. משלוח לפרסום שלא בדרך שתוארה לעיל, לא יוכר, בפרט, הרצאה סמינריונית הניתנת בשילוב עם סמינר תחומי (כגון פיקסל-קלאב) תתפרסם בתפוצת הסמינר התחומי בנוסף לפרסום באופן המתואר לעיל, ולא במקומו.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email