לימודי תואר שני ושלישי

סמינרי תזה ומעבר לישיר

סמינרי תזה ומעבר לישיר

לקראת סיום המחקר למגיסטר ודוקטורט יש לקיים סמינר המתאר את נושא המחקר ותוצאותיו. כמו כן, יש לקיים סמינר לפני בקשת מעבר למסלול הישיר לדוקטורט. יש לתאם את מועד הסמינר עם מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, ובהסכמת המנחה.

  • הנחיות בית-הספר לתארים מתקדמים לפרסום והפצת הרצאה סמינריונית.
  • תפוצה פקולטית: יש להוריד ולערוך בתבנית הזאת. יש להשאיר את שדות הזמן והמקום כפי שהם בפורמט. כל השדות חוץ מה Abstract צריכים להיות בשורה אחת. יש לערוך אותם בעזרת עורך פשוט למשל : vi,Emacs,Notepad ולא MS-Word. לאחר שסיימתם, שלחו את הקובץ לרבקה צור כדי שתעדכן את המערכת. המערכת מוסיפה את הסמינר לרשימת ההרצאות באתר הפקולטה (תוך עד חצי שעה), ושולחת לתפוצת CS-GRAD-SEMINARS-L (הכוללת סגל, משתלמים למגיסטר ודוקטורט, מרכזת תארים מתקדמים, רשימת התפוצה הטכניונית seminar.technion@gmail.com וכל מי שרוצה להצטרף לרשימה) כ-3 ימים לפני ההרצאה.
  • המערכת אינה שולחת תזכורות ביום ההרצאה, ואתם מתבקשים גם כן לא לשלוח תזכורות בתפוצה רחבה.

סמינר ישיר לדוקטורט: בנוסף לתפוצה הפקולטית, יש להפיץ גם לממליצים. סמינר מעבר לישיר יופץ כסמינר לתואר שני (הרצאה סמינריונית למגיסטר).

סמינרי תזה (למגיסטר ולדוקטורט): יש לקיים את סמינר התזה לפחות שבועיים לפני הגשת החיבור ועד שנה לפני הגשת החיבור. מומלץ לקיים את הסמינר כחודשיים לפני מועד ההגשה כדי למנוע בעיות של הרגע האחרון.

בימי שגרה, בנוסף לתיאום עם המנחה, יש לתאם את ההרצאה הסמינריונית עם מרכזת תארים מתקדמים לפחות שבועיים לפני ההרצאה לצורך שריון חדר.

מומלץ לתת את ההרצאה במשך סמסטר חורף או סמסטר אביב (ולא בקיץ – אז חלק מחברי הסגל, ולעתים גם המנחה, אינם זמינים).

כדי לחסוך בעיות של הרגע האחרון, כדאי לקיים את ההרצאה הסמינריונית לפחות חודשייים לפני הגשת החיבור.

הנחיות מיוחדות לתקופת הקורונה:

עד להודעה חדשה, הסמינרים יועברו באופן מקוון באמצעות Zoom. יש לתאם מראש את מועד הסמינר עם המנחה ובפרסום הסמינר יש לכלול את הקישור לזום.

כדי למנוע התפרצות גורמים זרים להרצאות יש להגן על פגישת הזום בסיסמה, אבל לא לכלול אותה בקישור עצמו ולא לפרסמה באופן פומבי, אלא להפיץ אותה למוזמנים אך ורק ברשימות תפוצה, טכניוניות ואחרות, ובאימייל אל משתתפים הפונים אליכם לבקשת הסיסמה (דוגמא לסמינר שהתקיים בפגישת זום ופורסם באתר הפקולטה, ולקבלת סיסמה מפנה את המשתתפים לכתובת האימייל של המרצה). כמו כן ניתן גם לשלוח באופן עצמאי לרשימת התפוצה CS-GRAD-SEMINARS-L הזמנה להרצאה עם פרטי הסמינר, קישור לזום והסיסמה שבאמצעותה אפשר להיכנס.

לעזרה פנו לאתר אגף למחשוב ומערכות מידע בנושא שימוש ואבטחת מידע בתוכנת Zoom.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email