לימודי תואר שני ושלישי

דוקטורט

דוקטורט

יש לקרוא את המידע המופיע באתר בית הספר לתארים מתקדמים. ההרשמה לדוקטורט מחייבת מציאת מנחה.
המידע המופיע כאן הוא מידע פנימי נוסף למידע הרשמי שבאתר בית הספר.
להרשמה יש למלא טופסי הרשמה טכניוניים הזמינים באתר בית הספר לתארים מתקדמים.
לאחר השלמת הליך הרישום, תיק המועמדות שלכם מגיע אל הפקולטה לדיון. במקרה הצורך, ישלחו זימונים לוועדת קבלה.
בנוסף לרישום דרך אתר בית הספר, יש להגיש למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה את הטפסים הבאים (בקובץ PDF אחד, על-פי הסדר להלן):

  •  טופס ריכוז פרטים למועמדות לדוקטורט וישיר לדוקטורט
  • הצעת מחקר לדוקטורט -יש לצרף הצעת מחקר קצרה בהיקף של 1-5 עמודים בעלת מבנה דומה למבנה הצעת מחקר למגיסטר. על-פי המלצת המנחה המיועד, תישקל גם קבלה של מועמדים בעלי נושא מחקר כללי אשר עדיין לא התגבש לכדי הצעת מחקר מפורטת. במקרים אלו יש לצרף לבקשת הקבלה כותרת לנושא המחקר ופסקה לא מחייבת המתארת כיוונים אפשריים למחקר.
  • שני טופסי הערכה למועמד לתואר דוקטור (פקולטיים) ממולאים על-ידי ממליצים – יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה.
  • שני מכתבי המלצה מממליצים – יישלחו ישירות למרכזות תארים מתקדמים בפקולטה.
  • קורות חיים ורשימת פרסומים (יש לצרף גם את המאמרים).

 

רישום לדוקטורט מתבצע לאורך כל השנה. ועדת מוסמכים תדון בבקשה ותשלח את ההמלצה לקבלה או לדחייה אל בית הספר לתארים מתקדמים.

 

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email