לימודי תואר שני ושלישי

דוקטורט

דוקטורט

יש לקרוא את המידע המופיע באתר בית הספר לתארים מתקדמים. המידע המופיע כאן הוא מידע פנימי נוסף למידע הרשמי שבאתר בית הספר.

ההרשמה לדוקטורט מחייבת מציאת מנחה.

להרשמה יש למלא טופס הרשמה טכניוני הזמין באתר בית-הספר לתארים מתקדמים.

לאחר השלמת הליך הרישום, תיק המועמדות שלכם מגיע אל הפקולטה לדיון. במקרה הצורך, יישלחו זימונים לוועדת קבלה.

בנוסף לרישום דרך אתר בית-הספר, יש להגיש למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה את הטפסים הבאים (בקובץ PDF אחד, על-פי הסדר להלן):

  •  טופס ריכוז פרטים (Word) למועמדות לדוקטורט.
  • הצעת מחקר לדוקטורט – יש לצרף הצעת מחקר קצרה בהיקף של 1-5 עמודים בעלת מבנה דומה למבנה הצעת מחקר למגיסטר. על-פי המלצת המנחה המיועד, תישקל גם קבלה של מועמדים בעלי נושא מחקר כללי אשר עדיין לא התגבש לכדי הצעת מחקר מפורטת. במקרים אלו יש לצרף לבקשת הקבלה כותרת לנושא המחקר ופסקה לא מחייבת המתארת כיוונים אפשריים למחקר.
  • שני טפסי הערכה (Word) למועמד לתואר דוקטור שימולאו על-ידי חבר סגל באקדמיה או איש תעשייה בכיר (בעל PhD), יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה.
  • שני מכתבי המלצה – יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה. אחד ממכתבי ההמלצה צריך להיכתב על-ידי המנחה (הראשי, אם יש יותר ממנחה אחד) והשני על-ידי חבר סגל ( לא בהכרח מהטכניון), או חוקר בכיר המכיר את עבודת המחקר. ועדת תארים מתקדמים בפקולטה תדון בבקשת הקבלה.
  • קורות-חיים ורשימת פרסומים (יש לצרף גם את המאמרים).

הרישום לדוקטורט מתבצע לאורך כל השנה. ועדת תארים מתקדמים תדון בבקשה ותשלח את המלצתה אל בית -הספר לתארים מתקדמים.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email