לימודי תואר שני ושלישי

העדרויות, כנסים והתמחויות קיץ

יש לקרוא את נוהל נסיעות משתלמים.

כל היעדרות של מלגאים, כולל נסיעות לחופשה ונסיעות ללא השתתפות טכניונית, דורשות אישור היעדרות.

לאחר החתמת כל הגורמים הרלוונטים, יועבר הטופס לאישור ויוחזר חתום ע"י דיקן בית הספר לתארים מתקדמים.

בנסיעות הכרוכות בבקשות להחזר הוצאות, יש לצרף אל אישור ההיעדרות גם טופס בקשה לאישור נסיעה לחו"ל, ולרשום את מקורות המימון לנסיעה.
על טופס זה יש להחתים את המנחה על חלקו במימון.

עדכון – סמסטר א' תשפ"א

לתשומת לבכם, גם הפקולטה משתתפת בהוצאות נסיעה, בסכום של עד 200$, אחת לשנה אקדמית. כל סטודנט יהיה זכאי להשתתפות שנתית אחת, עבור הצגת מאמר/פוסטר אחד בכנס.

יש לציין את השתתפות הפקולטה על גבי הטופס.

מידע בנוגע למימוש קרן קשרי מדע לדוקטורנטים ומימוש כספי פרס, מפורט בנוהל נסיעות משתלמים.

למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות לדניאל.

בעת הגשת הבקשה, יש לוודא שכל הטפסים הרלוונטים נמצאים:

  • טופס אישור היעדרות מלגאים חתום
  • טופס בקשה לאישור נסיעה לחו"ל
  • מכתב מהמנחה התומך בנסיעה
  • עמוד ראשון של המאמר
  • הזמנה לכנס
  • טופס מימוש כספים מקרן קשרי מדע – במידה ויש

השתתפות בית הספר בנסיעה – ניתן גם לבקש את השתתפות בית הספר בנסיעה באמצעות טופס בקשה, טופס זה יש להגיש לאחר שקיבלתם אישור לנסיעה מלשכת מנל"מ (כלומר בדיעבד).

מידע נוסף זמין עבורכם באתר בית הספר .

יש להגיש את כל המסמכים לרכזת תארים מתקדמים בפקולטה כחודש לפני מועד הנסיעה.

התמחויות קיץ

סטודנטים המבקשים לצאת להתמחות קיץ צריכים למלא טופס בקשה להיעדרות מלגאים ולצרף אליו מכתב המתייחס למטרת ההתמחות ואת התייחסותו של המנחה להתמחות. כמו כן יש לציין אם בתקופת ההתמחות אתם מבקשים לעצור את המלגה.
בחודשים אוגוסט וספטמבר אין חיוב של שכר לימוד. אם התמחות הקיץ גולשת לחודשים יולי ואוקטובר, וההתמחות קשורה אל המחקר שלכם, תוכלו לבקש פטור משכר לימוד.
בשובכם מההתמחות, עליכם להצהיר בכתב על חזרה לפעילות אקדמית. את המייל נא לשלוח אל רכזת תארים מתקדמים.

לתשומת לבכם, בחלק מהמלגות והפרסים ישנה דרישה ל-12 חודשי מלגה בשנה האקדמית. המשמעות היא שיציאה להתמחות קיץ הכוללת את חודש אוקטובר עלולה למנוע את זכאותכם להגיש מועמדות למלגות ופרסים אלה.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email