לימודי תואר שני ושלישי

העדרויות, כנסים והתמחויות קיץ

עבור כל היעדרות של מלגאים: חופשות, התמחויות קיץ ונסיעות יש למלא "טופס נסיעות משתלמים לחו"ל/היעדרות מלגאים מהטכניון (למעט כספי הקרן לקשרי מדע- להלן קק"מ)"

לאחר מילוי כל השדות הרלוונטים בטופס, יש להעביר את הטופס והמסמכים הנלווים אל רכזת תארים מתקדמים בפקולטה.

בנסיעה לכנס לטובת הצגת מאמר או פוסטר, ניתן לבקש את השתתפות הפקולטה בסכום של עד 200$, אחת לשנה אקדמית.

יש לציין את השתתפות הפקולטה על גבי הטופס.

בעת הגשת הבקשה, יש לוודא שכל הטפסים הרלוונטים נמצאים:

  • טופס נסיעות/היעדרות
  • מכתב מהמנחה התומך בנסיעה
  • עמוד ראשון של המאמר
  • הזמנה לכנס
  • טופס מימוש כספים מקרן קשרי מדע – במידה ויש

בהיעדרות לטובת הצגת מאמר או פוסטר, יש להגיש את כל המסמכים לרכזת תארים מתקדמים בפקולטה כחודש וחצי לפני מועד הנסיעה.

התמחויות קיץ

סטודנטים המבקשים לצאת להתמחות קיץ צריכים למלא טופס נסיעות משתלמים לחו"ל/היעדרות מלגאים מהטכניון" ולצרף אליו מכתב המתייחס למטרת ההתמחות ואת התייחסותו של המנחה להתמחות. כמו כן יש לציין אם בתקופת ההתמחות אתם מבקשים לעצור את המלגה.

בחודשים אוגוסט וספטמבר אין חיוב של שכר לימוד. אם התמחות הקיץ גולשת לחודשים יולי ואוקטובר, וההתמחות קשורה אל המחקר שלכם, תוכלו לבקש פטור משכר לימוד.

בשובכם מההתמחות, עליכם להצהיר בכתב על חזרה לפעילות אקדמית. את המייל נא לשלוח אל רכזת תארים מתקדמים.

לתשומת לבכם, בחלק מהמלגות והפרסים ישנה דרישה ל-12 חודשי מלגה בשנה האקדמית. המשמעות היא שיציאה להתמחות קיץ הכוללת את חודש אוקטובר עלולה למנוע את זכאותכם להגיש מועמדות למלגות ופרסים אלה.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email