לימודי תואר שני ושלישי

פרסים ומלגות חיצוניות

אנא קראו את הנחיות בית-הספר לתארים מתקדמים.

מעת לעת מתפרסמים קולות קוראים להגשת מועמדות לפרסים ומלגות. המידע מופץ במספר דרכים, בהתאם לתוכנו, בדרך כלל בדואר אלקטרוני. לעתים הוא מופץ ישירות למשתלמים על-ידי בית-הספר לתארים מתקדמים, בעוד במקרים אחרים הוא מופץ על-ידי הפקולטה לחברי הסגל ו/או המשתלמים, ומומלץ להתעדכן בדף עלוני מידע לתארים מתקדמים.

המעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים להכין את כל החומר הנדרש בקול הקורא, בתוספת הטופס הפקולטי למועמדות לפרסים (Word).

את החומר יש להגיש למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, אלא אם כן נדרש אחרת בקול הקורא.

אם נדרשות המלצות (שתיים או יותר) – יש לצרף המלצות של המנחה/מנחים ולפחות אחת שאינה של המנחים, גם אם התוצאה היא יותר המלצות מהנדרש בקול הקורא.

ברוב המלגות החיצוניות שמופצות על-ידי הפקולטה, זכייה במלגה החיצונית מעניקה מנת מלגה נוספת, ובחלק מהמלגות מוענק גם תקציב לנסיעות.

מלגת מצויינות פקולטית – בכל סמסטר מפורסם קול קורא למלגת מצוינות פקולטית, והזוכים במלגה יקבלו מנת מלגה נוספת למשך כל הסמסטר.

ועדת פרסים פקולטית תדון במועמדות שלכם ותשלח את המלצה אל בית-הספר לתארים מתקדמים, והאישור הסופי הוא של בית-הספר.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email