לימודי תואר שני ושלישי

פרסים ומלגות חיצוניות

מדי פעם מתפרסם מידע על פרסים ומלגות, להם משתלמים יכולים להגיש מועמדות.
המידע מופץ במספר דרכים, בהתאם לתוכנו, בדרך כלל בדואר אלקטרוני.

לעתים הוא מופץ ישירות למשתלמים על-ידי בית-הספר לתארים מתקדמים, בעוד במקרים אחרים הוא מופץ על-ידי הפקולטה לחברי הסגל ו/או המשתלמים.

בכל מקרה בו הוא מופץ על-ידי רכזת תארים מתקדמים והקול הקורא נוסף לרשימת המלגות והפרסים הנמצאת בדף עלוני מידע לתארים מתקדמים.
המעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים להכין את כל החומר הנדרש בקול הקורא, בתוספת הטופס הפקולטי (Word) (pdf) למועמדות לפרסים.

את החומר יש להגיש למרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, אלא אם כן נדרש אחרת בקול הקורא.

אם נדרשות המלצות (שתיים או יותר) – יש לצרף המלצות של המנחה/מנחים ולפחות אחת שאינה של המנחים, גם אם התוצאה היא יותר המלצות מהנדרש בקול הקורא.
ברוב המלגות החיצוניות שמופצות ע"י הפקולטה, זכיה במלגה החיצונית מעניקה מנת מלגה נוספת.
בחלק מהמלגות מוענק גם תקציב לנסיעות.

מלגת מצוינות פקולטית – בכל סמסטר מפורסם קול קורא למלגת מצוינות פקולטית. הזוכים במלגה יקבלו מנת מלגה נוספת למשך כל הסמסטר.
ועדת פרסים פקולטית תדון במועמדות שלכם ותשלח את המלצה אל בית הספר לתארים מתקדמים.
האישור הסופי הוא של בית הספר.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email