לימודי תואר שני ושלישי

מידע למתרגלים

כניסה למערכת GR ו-Webcourse

דף זה מכיל מידע בסיסי על כניסה ל-GR/Webcourse. המידע המלא נמצא במערכת GR/Webcourse תחת "עזרה".

פתיחת חשבון לקורס

לפתיחת חשבון לקורס יש לפנות לרכזת ההוראה, קרן-אור כהן, בדוא"ל בלבד, ולציין את שמות החשבונות (ב-csf, אפשר גם tx או t2) של חברי צוות הקורס מורשי כניסה (מרצים ומתרגלים). דוגמא: lect@csf, assist1@csf, assist2@tx. הכניסה תהיה בשימוש בשם המשתמש והסיסמא ב-csf (או tx). דוגמא: username (או username@csf או username@tx). מסיבות טכניות, המערכת אינה יודעת לקשר חשבונות csf (דומיין Windows פקולטי) לחשבונות טכניוניים (tx/t2) ולהפך, כך שיש להשתמש רק בסיסמא של החשבון שהוגדר.

כניסה לחשבון הקורס

בדף https://gr.cs.technion.ac.il, הקלידו את שם חשבונכם (בשדה שם משתמש/username) ואת הסיסמא שלכם ב-csf (או ב-tx אם נתתם לרכזת ההוראה את חשבונכם ב-tx), והיכנסו למערכת GR. שם המשתמש יכול להיות username אותו המערכת תשלים לבד ל-username@csf או ל-username@tx על-ידי ניחוש מושכל, אבל במקרים נדירים, כאשר המערכת אינה יכולה לנחש, הוא נדרש להיות בפורמט המלא username@csf או username@tx או username@t2.

בכניסה ראשונה לחשבון קורס תוכנסו לאחד הקורסים אליהם אתם מורשים. בכניסה ראשונה לקורס, אתם עשויים להתבקש לספק כתובת דוא"ל (תוצע ברירת מחדל של החשבון ב-cs או ב-tx בו נכנסתם למערכת). בכניסה ראשונה לחשבון Webcourse של קורס תוכלו לבחור אם להעתיק את אתר הסמסטר הקודם, או לייצר חדש. רשימת הסמסטרים המוצעים להעתקה הינה ששת הסמסטרים האחרונים בהם ניתן הקורס במהלך 10 השנים האחרונות, ומקורסים שהמערכת מנחשת שרלוונטיים אליכם.

אם יש לכם הרשאות לכמה מקצועות, או כמה סמסטרים לאותו מקצוע, ניתן לעבור ביניהם מתוך המערכת.

לאחר כניסתכם, תוכלו להיעזר בתפריטי העזרה של המערכת לשם קבלת מידע נוסף.

גישה כסטודנטים בקורס

Webcourse נגיש לסטודנטים כ-http://webcourse.cs.technion.ac.il/nnnnnn כש-nnnnnn מייצג את מספר הקורס (למשל 234114). GR נגיש לסטודנטים ב-https://grades.cs.technion.ac.il.

שמות משתמש וסיסמאות

הממשק ב- http://grades.cs.technion.ac.il מקבל username ו-password אחידים טכניוניים (כלומר tx, t2 ו-campus).

קבלת וביטול קבלת דואל ממקצוע

סטודנט שנרשם למקצוע מתחיל לקבל את הודעות המקצוע לחשבון הדוא"ל שלו. אם ברצונו להפסיק לקבל את הדוא"ל, עליו להיכנס לחשבונו ב-
https://grades.cs.technion.ac.il ולסמן שאין ברצונו לקבל דוא"ל תחת Settings->AutoUpdate. פתרון זה פועל בפרט במקרה שהסטודנט ביטל רישומו למקצוע, אך עדיין מקבל דוא"ל.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email