לימודי תואר שני ושלישי

הגשת החיבור והבחינה

הגשת החיבור

ראה מידע לאופן הגשת החיבור באתר בית הספר לתארים מתקדמים.

לכתיבת התיזה ניתן להשתמש באב טיפוס בלאטך (LaTeX) או באחרים:

תבניות הבאות הינן לדוגמא בלבד – יש לערוך את החיבור בהתאם להנחיות כאן

קובץ ZIP עם אב טיפוס לכתיבת תיזה בלאטעך (LaTeX), כולל החלקים באנגלית ובעברית.
תודתנו לאייל רוזנברג (מידע נוסף ותמיכה).

קובץ ZIP קודם עם אב טיפוס לכתיבת תיזה בלאטעך (LaTeX), כולל החלקים באנגלית ובעברית.
תודתנו לעידו טל ודן קניגסברג.

קובץ ZIP המתקמפל כאן.
תודתנו לטל רגב.

כאן תמצאו קבצי אב טיפוס LyX.
תודתנו לרונן אברבנל ואיל רוזנברג.

הבחינה

לאחר הגשת החיבור ואישור ועדת הבוחנים, ניתן לתאם את הבחינה.

הנבחן מציג בקצרה את עבודתו והבוחנים דנים עימו על העבודה ושואלים שאלות.

בסוף הבחינה נקבע אם המשתלם מקבל את התואר, ואם עליו לבצע תיקונים כלשהם בחיבור. בבחינות מגיסטר גם נקבע ציון הבחינה.

לאחר הבחינה

ראו הנחיות באתר בית הספר. יש להגיש גרסה אלקטרונית סופית של החיבור לספריה ולאתר הפקולטה, ולמלא טופס טיולים וטופס הפקדה לתיזות.

האישור הסופי לבית-הספר לתארים מתקדמים ניתן בספריית הפקולטה וכדי לקבלו יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • להכין קובץ PDF זהה לעותק המודפס של החיבור (מלא, כולל התקציר העברי ודפי הכותרת) ולהגיש אותו לאתר הפקולטהשימו לב: עד הודעה חדשה אתר הגשת התזות אינו פעיל וההגשה תידחה עד חזרתו לפעילות. בנוסף, גם לאחר חזרתו לפעילות, הקישורים לקבצי התזות באתר יהיו פעילים רק ברשת הטכניונית.
  • יש שלוח את עותק ה-PDF אל רכזת תארים מתקדמים, שרון אמונה.
  • למלא טופס הפקדה לתזות, כולל החתמה של המנחה/ים המאשרת פרסום מקוון. על-פי דרישת בית-הספר לתארים מתקדמים יש למלא את הטופס הממוחשב לפני הדפסתו והגשתו לחתימת המנחים.
  • את הטפסים יש לסרוק ולשלוח אל שרון אמונה או להביא אותם למשרד תארים מתקדמים, חדר 505.

סטודנט שעמד בבחינת הגמר ונדרש לבצע תיקונים בחיבור, יגיש יחד עם אישור המנחה/בוחנים, רשימה של התיקונים שבוצעו לאחר הבחינה. רשימת התיקונים תוגש למדור שלבי גמר כשהיא חתומה על-ידי המנחה/בוחנים ומצורפת לאישור על ביצוע התיקונים.

קבלת התואר

טקס קבלת התעודה

טקס קבלת התעודה מתקיים בחודש מאי או יוני.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email