לימודי תואר שני ושלישי

מלגות ושכר הוראה

מידע חשוב בנושא מלגות זמין באתר בית הספר, יש להתעדכן קודם כל במידע המופיע שם.

הפקולטה מבחינה בין משתלמים פנימיים המקדישים את כל זמנם ללימודים, תרגול ומחקר בפקולטה, ובין משתלמים חיצוניים אשר משלבים לימודים ועבודה או שירות צבאי. ככלל הפקולטה מעדיפה משתלמים פנימיים, ורוב המתקבלים ללימודי תואר שני ושלישי בפקולטה מתקבלים כפנימיים, אלא אם ביקשו מראש להיות חיצוניים, עמדו בספים מחמירים יותר, ובקשתם אושרה על-ידי ועדת הקבלה.

גם דוקטורנטים חיצוניים נדרשים להיות פנימיים לפחות שנה במהלך לימודיהם.

משתלם פנימי מקבל מלגה, הוא מתרגל (בשכר נוסף), ולרשותו משרד בפקולטה, מחשב ותיבת דואר.

הלומדים לתואר מגיסטר מקבלים 5 מנות מלגה. ערך המלגה מוגדל בעת אישור הצעת המחקר. משך המלגה הוא 24 חודשים לבוגרי תואר ראשון ארבע שנתי ו-27 חודשים לבוגרי תואר תלת-שנתי. בשני המקרים ניתן לבקש הארכת מלגה עד ל-30 חודשים ובשני המקרים יש לבקש את ההארכה כבר לאחר 24 חודשים, באמצעות טופס הארכת מלגה (Word).

הארכה חריגה מעבר ל 30 חודשים דורשת אישורים נרחבים יותר. יש למלא טופס להארכה חריגה (Word), ולצרף מכתב מנומק גם מהסטודנט וגם מהמנחה.

הלומדים לתואר דוקטור מקבלים 6 מנות מלגה. ערך המלגה מוגדל בעת מעבר בחינת מועמדות. משך המלגה הוא 42 חודשים וניתן לבקש הארכה ל-6 חודשים נוספים באמצעות טופס הארכת מלגה.

עבור סטודנטים העוברים לדוקטורט במסלול ישיר, משך המלגה הוא 60 חודשים וניתן לבקש הארכה ל-6 חודשים נוספים באמצעות טופס הארכת מלגה.

בתקופת קבלת המלגה חל איסור על עבודה אחרת (פרט לתרגול). בקשות חריגות יש להגיש באמצעות טופס בקשה לעבודה חריגה (Word).

תקופת הפנימיות מסתיימת עם סיום המלגה.

בתום תקופה זו תתבקשו לפנות את עמדת המחשב בפקולטה.

שכר הוראה

מידע חשוב בנוגע לשכר הוראה זמין כאן.

יש לקרוא את תנאי ההרשאה לעבודה במקביל למלגה, ובעת הצורך להוסיף טופס בקשה לעבודה חריגה (Word).

מרכזות ההוראה בפקולטה הן אושרית סנדר וקרן-אור כהן.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email