לימודי תואר שני ושלישי

חובות שלבי גמר

טופס חובות קורסים

בטופס זה תתבקשו לדווח על השלמת קורסי החובה ועל קורסי הדרישה עבור בוגרי תואר ראשון תלת-שנתי

להורדת הטופס  למסטרנטים – לחץ כאן.

להורדת הטופס לדוקטורנטים במסלול ישיר – לחץ כאן.

לדוקטורנטים במסלול רגיל, אין דרישה לדיווח חובות קורסים.

בדיקת ציונים

עליכם לוודא שנקלט ציון בכל הקורסים אותם למדתם. אנא בדקו בתדפיס הציונים שלכם שהציונים הוזנו כהלכה. אם ישנם מקצועות שתרצו להוציא מהתואר, יש למלא את טופס הבקשה להוצאת מקצועות עודפים מהתואר.

סמינרי תזה ומעבר לישיר

לקראת סיום המחקר למגיסטר ודוקטורט יש לקיים סמינר המתאר את נושא המחקר ותוצאותיו. כמו כן, יש לקיים סמינר לפני בקשת מעבר למסלול הישיר לדוקטורט. יש לתאם את מועד הסמינר עם מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, ובהסכמת המנחה.

  • הנחיות בית-הספר לתארים מתקדמים לפרסום והפצת הרצאה סמינריונית.
  • תפוצה פקולטית: יש להוריד ולערוך בתבנית הזאת. יש להשאיר את שדות הזמן והמקום כפי שהם בפורמט. כל השדות חוץ מה Abstract צריכים להיות בשורה אחת. יש לערוך אותם בעזרת עורך פשוט למשל : vi,Emacs,Notepad ולא MS-Word. לאחר שסיימתם, שלחו את הקובץ לרבקה צור כדי שתעדכן את המערכת. המערכת מוסיפה את הסמינר לרשימת ההרצאות באתר הפקולטה (תוך עד חצי שעה), ושולחת לתפוצת CS-GRAD-SEMINARS-L (הכוללת סגל, משתלמים למגיסטר ודוקטורט, מרכזת תארים מתקדמים, רשימת התפוצה הטכניונית seminar.technion@gmail.com וכל מי שרוצה להצטרף לרשימה) כ-3 ימים לפני ההרצאה.
    המערכת אינה שולחת תזכורות ביום ההרצאה, ואתם מתבקשים גם כן לא לשלוח תזכורות בתפוצה רחבה.

סמינר ישיר לדוקטורט: בנוסף לתפוצה הפקולטית, יש להפיץ גם לממליצים. סמינר מעבר לישיר יופץ כסמינר לתואר שני (הרצאה סמינריונית למגיסטר).

סמינרי תזה (למגיסטר ולדוקטורט): יש לקיים את סמינר התזה לפחות שבועיים לפני הגשת החיבור ועד שנה לפני הגשת החיבור. מומלץ לקיים את הסמינר כחודשיים לפני מועד ההגשה כדי למנוע בעיות של הרגע האחרון.

בימי שגרה, בנוסף לתיאום עם המנחה, יש לתאם את ההרצאה הסמינריונית עם מרכזת תארים מתקדמים לפחות שבועיים לפני ההרצאה לצורך שריון חדר.

מומלץ לתת את ההרצאה במשך סמסטר חורף או סמסטר אביב (ולא בקיץ – אז חלק מחברי הסגל, ולעתים גם המנחה, אינם זמינים).

כדי לחסוך בעיות של הרגע האחרון, כדאי לקיים את ההרצאה הסמינריונית לפחות חודשייים לפני הגשת החיבור.

הנחיות מיוחדות לתקופת הקורונה:

עד להודעה חדשה, הסמינרים יועברו באופן מקוון באמצעות Zoom. יש לתאם מראש את מועד הסמינר עם המנחה ובפרסום הסמינר יש לכלול את הקישור לזום.

כדי למנוע התפרצות גורמים זרים להרצאות יש להגן על פגישת הזום בסיסמה, אבל לא לכלול אותה בקישור עצמו ולא לפרסמה באופן פומבי, אלא להפיץ אותה למוזמנים אך ורק ברשימות תפוצה, טכניוניות ואחרות, ובאימייל אל משתתפים הפונים אליכם לבקשת הסיסמה (דוגמא לסמינר שהתקיים בפגישת זום ופורסם באתר הפקולטה, ולקבלת סיסמה מפנה את המשתתפים לכתובת האימייל של המרצה). כמו כן ניתן גם לשלוח באופן עצמאי לרשימת התפוצה CS-GRAD-SEMINARS-L הזמנה להרצאה עם פרטי הסמינר, קישור לזום והסיסמה שבאמצעותה אפשר להיכנס.

לעזרה פנו לאתר אגף למחשוב ומערכות מידע בנושא שימוש ואבטחת מידע בתוכנת Zoom.

הערות נוספות

  1. נא לבדוק עם המנחה לפני ההפצה שהמועד מתאים למנחה. אין לשנות המועד לאחר ההפצה.
  2. במידה שבכל זאת השתנתה שעת ההרצאה הסמינריונית, אנא שלחו שוב לרבקה צור עם הסבר שמדובר בעדכון הודעה קיימת. אם ההודעה המקורית נשארת באתר בנוסף לעדכון, הודיעו לרבקה צור למחוק את ההודעה הישנה מהאתר. אפשר לתקן גם נתונים אחרים בקובץ, ולשלוח שוב לרבקה צור עם הסבר שמדובר בעדכון. בכל מקרה, מערכת האתר לא תשלח הודעה נוספת – אם השתנתה השעה אתם יכולים לשלוח מכתב עדכון בעצמכם ל-CS-GRAD-SEMINARS-Llistserv.technion.ac.il.
  3. ההודעה המופצת בתפוצה פקולטית ובאתר הפקולטה תופיע תחת שמכם כפי שמופיע באתר. אם השם השתנה, נא לבקש שיעודכן באתר (לפני ההפצה). ראו תחת Personal Information בכיצד לעדכן מידע באתר.
  4. אם שמכם אינו מופיע ברשימת המשתלמים באתר הפקולטה (זה מקרה נדיר ביותר), מנגנון מערכת האתר עשוי שלא לפעול. במקרה זה, נא פנו לרבקה צור שתוסיף אתכם לרשימת המשתלמים.
  5. כדי לבדוק אם המערכת קלטה את הודעתכם, בדקו בדף הפקולטה תחת הרצאות באם מופיעה הודעה על הרצאתכם. אם ההודעה מופיעה, הדואר האלקטרוני ישלח אוטומטית כ-3 ימים לפני ההרצאה.
  6. משלוח לפרסום שלא בדרך שתוארה לעיל, לא יוכר. בפרט, הרצאה סמינריונית הניתנת בשילוב עם סמינר תחומי (כגון פיקסל-קלאב) תתפרסם בתפוצת הסמינר התחומי בנוסף לפרסום באופן המתואר לעיל, ולא במקום.

אישור ועדת בוחנים

טופס ועדת בוחנים למגיסטר (Word) (pdf)
טופס ועדת בוחנים לדוקטורט (Word) (pdf)

באחריות המנחה להגיש הצעה לוועדת בוחנים.

עבור בחינת גמר מגיסטר, יש לקחת בחשבון זמן טיפול בפקולטה של שבוע.

עבור הגשת ועדת בוחנים לבחינת גמר דוקטורט, יש לבדוק מול מרכזת תארים מתקדמים את מועד התכנסות הוועדה לתארים מתקדמים.

ועדות בוחנים לגמר דוקטורט מאושרות רק בוועדת תארים מתקדמים.

עם השלמת הדרישות הפקולטיות, ועדת הבוחנים שלכם תישלח אל מדור מסיימים.

רק לאחר אישור הוועדה ניתן יהיה להגיש את החיבור ולקבוע מועד לבחינה.

 

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email