לימודי תואר שני ושלישי

חובות שלבי גמר

טופס חובות קורסים

בטופס זה תתבקשו לדווח על השלמת קורסי החובה ועל קורסי הדרישה עבור בוגרי תואר ראשון תלת-שנתי:

טופס למסטרנטים (Word)

טופס לדוקטורנטים במסלול ישיר (Word)

לדוקטורנטים במסלול רגיל, אין דרישה לדיווח חובות קורסים.

בדיקת ציונים

עליכם לוודא שבכל הקורסים אותם למדתם נקלט ציון. אנא בדקו בתדפיס הציונים שלכם שהציונים הוזנו כהלכה. אם ישנם מקצועות שתרצו להוציא מהתואר, יש למלא בקשה להוצאת מקצועות עודפים (Word).

סמינרי תזה ומעבר לישיר

פרטים נוספים בדף "סמינרי תזה ומעבר לישיר"

לקראת סיום המחקר למגיסטר ודוקטורט יש לקיים סמינר המתאר את נושא המחקר ותוצאותיו. כמו כן, יש לקיים סמינר לפני בקשת מעבר למסלול הישיר לדוקטורט. יש לתאם את מועד הסמינר עם מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה, ובהסכמת המנחה.

 • הנחיות בית-הספר לתארים מתקדמים לפרסום והפצת הרצאה סמינריונית.
 • תפוצה פקולטית: יש להוריד ולערוך בתבנית הזאת. יש להשאיר את שדות הזמן והמקום כפי שהם בפורמט. כל השדות חוץ מה Abstract צריכים להיות בשורה אחת. יש לערוך אותם בעזרת עורך פשוט למשל : vi,Emacs,Notepad ולא MS-Word. לאחר שסיימתם, שלחו את הקובץ למאיה סידיס כדי שתעדכן את המערכת. המערכת מוסיפה את הסמינר לרשימת ההרצאות באתר הפקולטה (תוך עד חצי שעה), ושולחת לתפוצת CS-GRAD-SEMINARS-L (הכוללת סגל, משתלמים למגיסטר ודוקטורט, מרכזת תארים מתקדמים, רשימת התפוצה הטכניונית seminar.technion@gmail.com וכל מי שרוצה להצטרף לרשימה) כ-3 ימים לפני ההרצאה.
  המערכת אינה שולחת תזכורות ביום ההרצאה, ואתם מתבקשים גם כן לא לשלוח תזכורות בתפוצה רחבה.

סמינר ישיר לדוקטורט: בנוסף לתפוצה הפקולטית, יש להפיץ גם לממליצים. סמינר מעבר לישיר יופץ כסמינר לתואר שני (הרצאה סמינריונית למגיסטר).

סמינרי תזה (למגיסטר ולדוקטורט): יש לקיים את סמינר התזה לפחות שבועיים לפני הגשת החיבור ועד שנה לפני הגשת החיבור. מומלץ לקיים את הסמינר כחודשיים לפני מועד ההגשה כדי למנוע בעיות של הרגע האחרון.

בנוסף לתיאום עם המנחה, יש לתאם את ההרצאה הסמינריונית עם מרכזת תארים מתקדמים לפחות שבועיים לפני ההרצאה לצורך שריון חדר.

מומלץ לתת את ההרצאה במשך סמסטר חורף או סמסטר אביב (ולא בקיץ – אז חלק מחברי הסגל, ולעתים גם המנחה, אינם זמינים).

כדי לחסוך בעיות של הרגע האחרון, כדאי לקיים את ההרצאה הסמינריונית לפחות חודשייים לפני הגשת החיבור.

הערות נוספות

 1. נא לבדוק עם המנחה לפני ההפצה שהמועד מתאים למנחה. אין לשנות המועד לאחר ההפצה.
 2. במידה שבכל זאת השתנתה שעת ההרצאה הסמינריונית, אנא שלחו שוב למאיה סידיס עם הסבר שמדובר בעדכון הודעה קיימת. אם ההודעה המקורית נשארת באתר בנוסף לעדכון, הודיעו למאיה סידיס למחוק את ההודעה הישנה מהאתר. אפשר לתקן גם נתונים אחרים בקובץ, ולשלוח שוב למאיה סידיס עם הסבר שמדובר בעדכון. בכל מקרה, מערכת האתר לא תשלח הודעה נוספת – אם השתנתה השעה אתם יכולים לשלוח מכתב עדכון בעצמכם ל-CS-GRAD-SEMINARS-Llistserv.technion.ac.il.
 3. ההודעה המופצת בתפוצה פקולטית ובאתר הפקולטה תופיע תחת שמכם כפי שמופיע באתר. אם השם השתנה או שאינו מופיע ברשימת המשתלמים, נא לפנות אל מאיה סידיס לבקשת עדכון באתר (לפני ההפצה).
 4. כדי לבדוק אם המערכת קלטה את הודעתכם, בדקו בדף הפקולטה תחת הרצאות אם מופיעה הודעה על הרצאתכם. אם ההודעה מופיעה, הדואר האלקטרוני יישלח אוטומטית כ-3 ימים לפני ההרצאה. הסמינר יופיע גם בלוח הסמינרים הטכניוני מספר שעות לאחר הופעתו באתר הפקולטה.
 5. משלוח לפרסום שלא בדרך שתוארה לעיל, לא יוכר. בפרט, הרצאה סמינריונית הניתנת בשילוב עם סמינר תחומי (כגון פיקסל-קלאב) תתפרסם בתפוצת הסמינר התחומי בנוסף לפרסום באופן המתואר לעיל, ולא במקום.
 6. פרטים נוספים בדף "סמינרי תזה ומעבר לישיר"

אישור ועדת בוחנים

טופס ועדת בוחנים למגיסטר (Word)
טופס ועדת בוחנים לדוקטורט (Word)

 • באחריות המנחה להגיש הצעה לוועדת בוחנים.
 • עבור בחינת גמר מגיסטר, יש לקחת בחשבון זמן טיפול בפקולטה של שבוע.
 • עבור הגשת ועדת בוחנים לבחינת גמר דוקטורט, יש לבדוק מול מרכזת תארים מתקדמים את מועד התכנסות הוועדה לתארים מתקדמים.
 • ועדות בוחנים לגמר דוקטורט מאושרות רק בוועדת תארים מתקדמים.
 • עם השלמת הדרישות הפקולטיות, ועדת הבוחנים שלכם תישלח אל מדור מסיימים.
 • רק לאחר אישור הוועדה ניתן יהיה להגיש את החיבור ולקבוע מועד לבחינה.

 

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email