לימודי תואר שני ושלישי

מגיסטר

המידע הרשמי מופיע באתר בית הספר לתארים מתקדמים. המידע המופיע כאן הוא מידע פנימי נוסף למידע הרשמי שבאתר בית הספר.

מידע נוסף ומלא על תנאי הקבלה ומסלולי הקבלה לפקולטה נמצא בקטלוג תארים מתקדמים של הפקולטה.

להרשמה יש למלא טופסי הרשמה טכניוניים הזמינים באתר בית הספר לתארים מתקדמים.

לאחר השלמת הליך הרישום, תיק המועמדות שלכם מגיע אל הפקולטה לדיון. במקרה הצורך, ישלחו זימונים לוועדת קבלה.

סטודנטים בפקולטה למדעי המחשב

יש לשים לב למועדי הרישום. ההרשמה לסמסטר חורף מסתיימת באפריל, וההרשמה לסמסטר אביב מסתיימת בנובמבר (סטודנטים מצטיינים במיוחד יכולים להירשם בהרשמה מאוחרת באישור מיוחד, לפרטים נא לפנות אל רכזת תארים מתקדמים כדי לבדוק אם אתם עומדים בקריטריונים).

בכל מקרה של ספק, מומלץ לקבוע פגישה בשעת הקבלה של סגן הדיקן לתארים מתקדמים.

הקבלה מתבססת בעיקר על יכולתו של המועמד ללמוד ולבצע מחקר לתואר שני, ומתבססת בין השאר על ציוני תואר ראשון, ראיון קבלה, ועוד.

  • אין הבדל בקבלה של בוגרי הנדסת מחשבים (ומסלולים משותפים אחרים של מדעי המחשב) על-פי פקולטת אם – לא משנה אם הסטודנט סיים תואר ראשון דרך חשמל או דרך מדעי המחשב.
  • כל תואר במדעי המחשב שנלמד בפקולטה למדעי המחשב באוניברסיטאות בארץ (חוג ראשי באוניברסיטאות אחרות או מסלול משותף של מדעי המחשב ופקולטה אחרת בטכניון) לא ידרוש השלמות.
  • התוכנית לבוגרי תלת שנתי דורשת 30 נקודות לימוד, והתוכנית לבוגרי ארבע שנתי דורשת 18 נקודות.
  • יש שני קורסי חובה :תורת החישוביות ומבנה מחשבים. פטור מהם כל מי שלמד אותם בתואר ראשון בטכניון. אם הקורס נלמד במוסד אקדמי אחר, נא לפנות אל מרכזת תארים מתקדמים.
  • סף הקבלה אחיד לכל המסלולים של הפקולטה (כולל המשותפים עם פקולטות אחרות, בלי תלות בפקולטת האם של הסטודנט, אך יש לשים לב שציוני תואר ראשון אינם הקריטריון היחיד).
  • שיפורי ציון הנעשים תוך חזרה על קורס שנלמד בעבר לא בהכרח יילקחו בחשבון לצורך הקבלה (ומספר "כוכביות" גדול בתדפיס עלול להשפיע לרעה בתהליך הקבלה).
  • מקצועות מתמטיים משופרים, כפי המורשה בקטלוג התואר הראשון, יילקחו בחשבון בתהליך הקבלה.
  • קיים מתאם משמעותי בין ממוצע התואר הראשון להצלחה בתואר שני. אי לכך קל יותר להתקבל, וקל יותר למצוא מנחה, לבעלי ציונים גבוהים במיוחד. לכאלה, עשויה להינתן גם מלגה משופרת.
  • קיים מתאם משמעותי בין פנימיות להצלחה בתואר השני. לכן, דרישות הקבלה למשתלמים חיצוניים (כלומר העובדים בחוץ) גבוהות יותר.
הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email