לימודי תואר שני ושלישי

קורסים ודרישות נוספות

במדור לומדים זמין מידע חשוב ורלוונטי, עליכם לקרוא את המידע והנהלים.

לימוד שפות ואתיקה של המחקר

יש לשים לב לדרישה ללימוד שפות ולעמידה בקורס אתיקה של המחקר. ללא מעבר קורס באתיקה, לא תוכלו להגיש הצעת מחקר.

מציאת מנחה

אין להמעיט בחשיבות הצורך למצוא מנחה מתאים, ועליכם לתת לכך את דעתכם מרגע תחילת הלימודים. לשם מציאת מנחה, השתתפו בקורסים אשר קשורים לנושאים בהם חשבתם לחקור, ונצלו הזדמנות זו להיכרות עם איש-הסגל המורה את הקורס, ולבחינת האפשרות של התקשרות עמו כמנחה.

אפיק מועיל אחר לחיפוש מנחה הוא השתתפות בקולוקוויה ובסמינרים פקולטיים. אם החלטתם על תחום מחקר מסויים, תוכלו לברר מיהם חברי-הסגל בפקולטה העוסקים בתחום, ולגשת ולשוחח עמם בנושא. רשימת תחומי העניין במחקר ופרסומיהם של חברי הסגל בפקולטה נמצאת כאן, ותחומי המחקר אליהם הם משתייכים – כאן.

לבסוף, ניתן ורצוי לבקש מן המנחה הזמני שלכם עזרה במציאת מנחה קבוע.

רישום לקורסים

יש להקפיד על רישום במועד שהוגדר על-ידי בית-הספר לתארים מתקדמים. יש למלא את טופס הרישום, להחתים את המנחה ולהעביר אל רכזת תארים מתקדמים.

לאחר שהסתיימה תקופת ההרשמה ימלא הנרשם טופס "בקשה לשינויים בתוכנית הלימודים", יחתים את מורה המקצוע והמנחה, וינמק מדוע הבקשה מוגשת באיחור.

להלן פירוט הקורסים הנלמדים בפקולטה.

קורסי חובה

בוגרי תואר ראשון ארבע-שנתי חייבים להשלים 18 נקודות.

על בוגרי תוכניות תלת שנתיות להשלים 30 נקודות. על המשתלם לבחור לפחות 6 מקצועות של הפקולטה למדעי המחשב מתוך 4 קבוצות שונות מבין 11 הקבוצות של מקצועות הבחירה במסלול הארבע-שנתי (שאינם פרויקטים, נושאים מתקדמים או סמינרים). מידע נוסף ורשימת הקבוצות ניתן למצוא בקטלוג תארים מתקדמים.

ישנה דרישה לשני קורסי חובה . סטודנטים אשר לא למדו במסגרת התואר הראשון חייבים ללמוד אותם במסגרת ההשתלמות לתואר מגיסטר.

הקורסים הם:
236267 – מבנה מחשבים
236343 – תורת החישוביות

על סטודנטים שעברו למסלול ישיר חלה חובת הקורסים.

סטודנטים במסלול רגיל לדוקטורט פטורים מחובה זו.

צבירת נקודות למלגאים

עבור מלגאים יש דרישות ספציפיות לגבי אופן צבירת הנקודות. ראו פירוט בדף מלגות.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email