לימודי תואר שני ושלישי

קטלוג תארים מתקדמים

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: +972 4 8294226 email / שרון אמונה +972 4 8294342 email