לימודי תואר שני ושלישי

קטלוג תארים מתקדמים

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, לימור גינדין: +972 4 8294226 email