לימודי תואר שני ושלישי

הצעות מחקר לדוקטורט

הצעת מחקר לדוקטורט – תיאור תמציתי ובחינת מועמדות

יש לקרוא את המידע המלא באתר בית הספר.

בחינת המועמדות מהוה אבן בוחן מרכזית בלימודי הדוקטורט, ומתייחסים אליה כחשובה לא פחות מבחינת הדוקטורט (וזו הסיבה שמשתתפים בה חמישה בוחנים לפחות). היא מתקיימת כשנה אחרי תחילת הלימודים (חצי שנה במקרה של מעבר לישיר לדוקטורט), ובוחנת האם המשתלם מתאים ללימודי הדוקטורט על בסיס תוצאותיו עד כה, מומחיותו בתחום המחקר ותכניותיו לעתיד.

המשתלם מכין לבחינה הצעת מחקר מורחבת הכוללת מבוא, תוצאות שהושגו עד כה ותוכנית להמשך המחקר. ניתן לצרף להצעה נספחים המכילים גרסאות מלאות של מאמרים שהתפרסמו או נשלחו לפרסום. היקף ההצעה הוא כ-25 עמודים בממוצע.

את התיאור התמציתי יש לשלוח בקובץ PDF אל מרכזת תארים מתקדמים ולצרף טופס אישור נושא מחקר לתואר דוקטור (Word).

במקביל, על המנחה למלא טופס ועדת בוחנים לבחינת מועמדות (Word) ולהעביר ישירות אל מרכזת תארים מתקדמים.

ועדת תארים מתקדמים פקולטית תדון בהרכב ועדת הבוחנים ולאחר אישורה, תעביר את התיאור התמציתי ואת רשימת הבוחנים לבית-הספר לתארים מתקדמים.

שימו לב : ועדת תארים מתקדמים פקולטית מתכנסת פעם בחודש (כדי להימנע מעיכובים, יש להתחיל את הטיפול בתהליך מבעוד מועד).

בחינת המועמדות

מועד הבחינה יקבע על-ידי המנחה.

במהלך הבחינה עליך להציג בקצרה תקציר של תוצאותיך ותכניותיך למחקר (בדרך-כלל כ-15-30 דקות), וכן לענות על שאלות בנושא המחקר או בנושאים קשורים לו. בחינת המועמדות תתקיים תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי.

לדוקטורנטים מלגאים אחרי בחינת מועמדות יש אפשרות להחנות את רכביהם בחניון התת קרקעי של הפקולטה. להכנסת פרטי הרכב לחצו כאן והכניסו את שם המשתמש והאימייל שלכם.

הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, תארים מתקדמים, אנה קליינר: 073-378-4226 email / שרון אמונה 073-378-4342 email